s.r.o.

Našim prístupom sa snažíme nájsť optimálne ponuky pre Vaše podnikanie. Naše produkty vieme nastaviť tak, aby Vám optimálne vyhovovali.

 

Pre drobné s.r.o. bez vedenia skladovej evidencie, zamestnancov a s malým objemom spracovávaných dokladov vieme ponúknuť kvalitné a komplexné spracovanie podvojného účtovníctva od 2.000,- Sk (66,39 EURO) pre neplatcov a 2.500,- Sk (82,98 EURO) pre platcov mesačne.

 

Samozrejme Vám poradíme optimálne riešenie vedenia skladovej evidencie, obstarania majetku a v rámci poskytované poradenstva Vás v priebehu roka prevedieme všetkými termínmi a povinnosťami od preddavkov na dane z príjmu až po miestne dane.    Vedenie
účtovníctva
Poradenstvo Doplnkové
služby
Poistenie


Daňový kalendár


  • 8. deň v mesiaci
    Odvod poistného na zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné poistenie a príspevku do rezervného fondu pre SZČO povinne a dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistené.

Myšlienky a vtipy

Obmedzis sa na pozorovanie a navždy ti ujde zmysel tvojho života. cieľ možno definovať takto život je hra, ktorej pravidla sa naučís, pokiaľ sa do nej vrhneš s plným nasadením. inak ti premenlivý vývoj vezme dych a ty do konca hry nevyjdeš z údivu. vlažní hráči často kvília a lamentujú , že im nepraje štastie. odmietajú pochopiť, že si kus svojho štastia možu vybojovať sami.
 

darwi odradova, duna 6

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk