Rámcová ponuka cien

Všetky uvedené ceny v tejto časti majú výlučne informatívny charakter a na stanovenie konečnej ceny je potrebné osobné stretnutie, pri ktorom si objednávateľ a zhotoviteľ môžu vyšpecifikovať okruh poskytovaných služieb.

 

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

Zloženie ceny mesačného paušálu:

 

mesačný účtovný paušál + mesačný personálny paušál + 150,- Sk (4,98 EURO) x počet zamestnancov

 

Tabuľka:

 

Táto rámcová ponuka, predpokladá podvojné účtovníctvo, registrovaného platcu DPH, nezohľadňuje vedenie skladu a obsahuje základný balík poradenstva.

 

Konverzný kurz 1 EURO = 30,1260 SKK

 

počet faktúr  

pokladničné doklady

pohyby na účte

interné 
doklady

 cena

30

30

30

20

od 3.000,- SK  99,58 EURO

100

50

100

50

od 5.500,- SK 182,56 EURO

150

75

150

75

od 9.000,- SK 298,75 EURO

300

100

200

100

od 12.500,- SK 414,92 EUROVedenie
účtovníctva
Poradenstvo Doplnkové
služby
Poistenie


Daňový kalendár


  • 30. deň v mesiaci
    Odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov FO (1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti), ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 500 tis. Sk. Odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov PO (1/12 za predchádzajúce zdaňovacie obdobie) ak posl

Myšlienky a vtipy

Realista je človek, ktorý má správny odstup od svojich ideálov.
 

Truman Capote

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk