Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo je základným spôsobom vedenia účtovníctva pre spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti a ostatné právnické osoby. V porovnaním s jednoduchým účtovníctvom je podvojné účtovníctvo podstatne prehľadnejšie, ale zároveň vyžaduje na spracovanie vyšší stupeň odbornosti. Kvalitný softvér správne za Vás účtovať nebude.

 

V rámci ponúkaných služieb Vám zabezpečíme odborné a správne vedenie podvojného účtovníctva podľa aktuálne platných znení zákonov a metodických pokynov. Pripravíme pre Vás výstupné zostavy podľa Vašich potrieb a želania, spracujeme podklady pre úverujúce banky a ostatné inštitúcie. Spracujeme pre Vás všetky potrebné zostavy a podklady podľa platnej legislatívy, upozorníme Vás na možné nedostatky a riziká vo Vašej agende, ponúkneme riešenia konkrétnych prípadov.

 

Pre vybrané fyzické osoby, ktorým nepostačuje na účely evidencie jednoduché účtovníctvo spracujeme ich agendu plnohodnotne podľa platnej legislatívy v systéme podvojného účtovníctva.

 

Zabezpečíme Vám bezproblémové vedenie podvojného účtovníctva Vašej firmy od otvorenia účtovných kníh po zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmu.     Vedenie
účtovníctva
Poradenstvo Doplnkové
služby
Poistenie


Daňový kalendár


  • 15. deň v mesiaci
    Registrácia nového platiteľa dane z príjmov na daňovom úrade, ak vznik povinnosti zrážať daň alebo preddavky na daň bol 1. november. Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, resp. nahlásenie zániku daňovej povinnosti daňovému úradu

Myšlienky a vtipy

Keď človek chce žiť, tak je tu niekto koho miluje.
 

REMARQUE

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk