Meno:
Heslo:

Vitajte na našich stránkach!

Firma Konto N s.r.o. začala budovať svoju tradíciu od svojho vzniku v roku 1996. Už od začiatku sa zameriavame na poskytovanie kvalitných a komplexných služieb v oblasti vedenie účtovníctva. Snažíme sa o naväzovanie dlhodo-bých vzťahov medzi klientom a našou firmou, ktoré prinášajú obom stranám stabilitu a efektivitu napomáhajúcu pri ich podnikateľskej činnosti.

Našim klientom a ďaľším respondentom, ktorí si nechávajú účtovníctvo spracovávať externe sme položili nasledujúcu otázku: Prečo ste sa rozhodli pre externé vedenie účtovníctva a nie pre vlastného zamestnanca?

Uvádzame štyri najčastejšie odpovede:

  • neustále meniacu sa legislatívu pre nás sleduje a pred sankciami chráni tím odborníkov, prenášame zodpovednosť za účtovníctvo na profesionálov
  • cena za služby externej firmy je nepomerne výhodnejšia ako cena práce vlastného zamestnanca, minimalizujeme náklady na vzdelávanie a literatúru
  • ostáva mi viac času na moju hlavnú podnikateľskú činnosť
  • našu agendu spracuvávajú vyškolení zamestnanci na kvalitnom softvérovom vybavení, ktorí sa dokážu zastúpiť

                                                                                Prajeme Vám príjemný deň


Vedenie
účtovníctva
Poradenstvo Doplnkové
služby
Poistenie


Daňový kalendár


  • 15. deň v mesiaci
    Registrácia nového platiteľa dane z príjmov na daňovom úrade, ak vznik povinnosti zrážať daň alebo preddavky na daň bol 1. november. Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, resp. nahlásenie zániku daňovej povinnosti daňovému úradu

Myšlienky a vtipy

Odpovede sú nebezpečným sprievodcom svetom. možu sa javiť ako zmysluplné a ničnevysvetľovať.
 

zensunnitsky apel, duna 6

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk